Výcvik vodičov skupiny B (manuál/automat) obsahuje:

 • 32 hodín teoretickej prípravy
 • 4 hodiny výcviku na trenažéry
 • 4 hodiny výcviku na autocvičisku
 • 30 hodín praktickej jazdy

Výcvik vodičov skupiny A obsahuje:

 • 15 hodín teoretickej prípravy
 • 3 hodiny výcviku na autocvičisku
 • 11 hodín praktickej jazdy

Výcvik vodičov skupiny BE obsahuje:

 • 16 hodín teoretickej prípravy
 • 2 hodiny výcviku na autocvičisku
 • 4 hodiny praktickej jazdy

Kondičné jazdy v našej autoškole:

 • zdokonalenie sa v jazde s kvalifikovaným inštruktorom
 • zvýšenie sebavedomia za volantom, získanie orientácie v Bratislave
 • príprava žiakov autoškoly pred skúškou
 • kondičné jazdy sú určené:
  • pre nesmelých vodičov
  • pre vodičov, ktorí dlhšie alebo vôbec nejazdili
  • pre vodičov, ktorí sa chcú zdokonaliť v šoférovaní

Školenie pre vodičov:

Naša autoškola ponúka aj školenie pre držiteľov vodičského preukazu. Školenie vodičov je zamerané na oboznámenie sa s novými predpismi, ktoré boli prijaté k zákonu č. 8/2009 a 9/2009 Z.z. a vyhlášky MV 9/2009. Taktiež je zamerané na vyhlášku 208/91 o bezpečnosti pri práci.

Školenie pre vodičov je určené predovšetkým:

 • vodičom z povolania
 • vodičom referentských vozidiel
 • podnikateľom
 • všetkým vodičom, ktorí chcú vedieť o zmenách v Cestnom zákone